Fibonacci

Nowy wymiar Harmonic Tradingu

środa, 21 Luty 2018

Kluczowe poziomy na Bitcoinie

Szerokie spojrzenie na wykres ciągle najpopularniejszej kryptowaluty to przede wszystkim punkt kierunkowy na poziomie około 11700 dolarów. Jest to zasięg największej korekty w tegorocznym trendzie spadkowym o rozpiętości ponad 5000$. Takie właśnie odreagowanie w wycenie Bitcoina widzimy po wyznaczeniu dołków w okolicy okrągłego poziomu 6000 USD. Dzisiejsza sesja przynosi dość wyraźne spadki i realizację schematu korekty 1:1.

chart

BTCUSD D1

Na wykresie godzinowym notowania zbliżają się do ciekawej strefy popytowej. Poziom ten jest wyraźnym wsparciem horyzontalnym bazującym na klasycznej analizie wykresu. Dodatkowo potwierdzeniem precyzji jest dolna podstawa prostokąta overbalance, która znajduje na poziomie cenowym 11500 USD. Prowadząc linię trendu z lokalnych dołków po zakończeniu poprzedniej korekty, wybicie prezentowanego wsparcia dołem, wiązałoby się ze zmianą krótkoterminowej tendencji na spadkową.

chart-1

BTCUSD H1


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty. 

środa, 21 Luty 2018

Zbliżamy się do zaksięgowania szerokiego poziomu na USDJPY

Obecny tydzień przynosi na wykresie USDJPY wyraźne odreagowanie w średnioterminowym trendzie spadkowym. Do tego stopnia, iż zbliżamy się do wypełnienia rozpiętości największej korekty w obecnej fali spadkowej. Równość ta została wyznaczona za pomocą niebieskiego prostokąta z górną podstawą stanowiącą opór dla notowań. Poziom ten znajduje potwierdzenie we współczynniku 38,2% Fibo oraz całej strefie oporu opartej na zasadzie zmiany biegunów. Przed rozpoczęciem handlu w Stanach Zjednoczonych świeca D1 zostawia pokaźny górny knot, jednak to w żaden sposób nie neguje scenariusz opartego na overbalance. Obecne minima zostały wyznaczone przy współczynniku zewnętrznym 127,2% w okolicy kursu 105,50.

usdjpydaily

USDJPY D1

Na interwale godzinowym uwagę zwraca układ, który wskazywaliśmy w porannych analizach. Cena podczas sesji europejskiej wypełniła i zareagowała na szeroki schemat FE100, po którym pojawiła się wyraźna podaż. Ta szeroka strefa po kursie 107,50 nadal jest najbliższym oporem dla rynku. W przypadku kontynuacji spadków, technicznie wygląda mierzenie 50% Fibo po cenie 106,70. Poziom ten znajduje się w strefie ZZB, która zwiększa prawdopodobieństwo aktywacji silnego popytu w tym rejonie. 

usdjpyh1

USDJPY H1


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty. 

poniedziałek, 19 Luty 2018

Jaki może być zasięg korekty na Złocie?

Piątkowa sesja zakończyła wzrostową serię i wyznaczyła lokalny szczyt na poziomie blisko 1362$. Podażowy kształt świecy dziennej przynosi dziś uspokojenie nastrojów również z uwagi na brak kapitału z USA (święto państwowe). Szeroki i techniczny układ do wypełnienia znajduje się na okrągłym poziomie 1300 dolarów. Poza strefą ZZB dodatkowym potwierdzeniem jest równość FE100, równość impulsów spadkowych zaznaczona za pomocą pomarańczowych linii oraz współczynnik 50% Fibo z szerokiego mierzenia. 

golddaily

Złoto D1

Z perspektywy niższego interwału, notowania złota zbliżają się do zielonej strefy wsparcia opartej na mierzeniu 38,2%. Jest to poziom cenowy 1345 USD, a więc już ponad 15 dolarów poniżej piątkowego szczytu. Będzie to poważny test dla siły podaży, ponieważ skala i dynamika wzrostów z ubiegłego tygodnia powinna być wyraźnie broniona przez popyt. W przypadku wybicia dołem interesuje nas strefa FE100 przy współczynniku 61,8%. Jest to poziom cenowy 1334,50$ i okolice z których w ubiegłą środę cena była mocno wyciągana na północ.

goldm30

Złoto M30


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty. 

piątek, 16 Luty 2018

Jak przebiega odrabianie strat na Dow Jones i Nikkei?

W ciekawy punkcie znajdują się aktualnie notowania amerykańskiego indeksu Dow Jones. Ponad połowa z silnej wyprzedaży na przełomie stycznia i lutego została odrobiona, a obecnie rynek testuje silny poziom oporu przy współczynniku 61,8%. Poziom cenowy to 25300 pkt i wydaje się być punktem kierunkowym dla notowań US30 w kolejnych dniach. Jeżeli z obecnego pułapu doszło by do korekty interesuje nas w pierwszej kolejności pomarańczowa linia trendu, a następnie rozpiętość zielonego prostokąta, którą należy w tym scenariuszu odłożyć od dzisiejszych szczytów.

us-30h4

Dow Jones H4

Spojrzenie na wykresy indeksów w perspektywie mniejszej niż D1, powoduje oczywiście coraz mniejszą przejrzystość z powodu luk cenowych. Pierwszym co można dostrzec to fakt, iż kupujących na japońskim Nikkei są mniej zaangażowani w odrabianie ostatniej wyprzedaży na rynku akcyjnym. Co prawda japoński indeks dotyczy o wiele większego grona spółek (225) niż w przypadku 30-tki na Dow Jones, jednak skala odreagowania wynosi dopiero około 30%. Poziom jaki nas interesuje znajduje się przy współczynniku 38,2% po kursie 22100 pkt. Dodatkowym potwierdzeniem jest zasięg korekty 1:1, który potwierdza pomarańczowy prostokąt na wykresie poniżej. 

jp-225h4

Nikkei H4


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty. 

piątek, 16 Luty 2018

Dwa precyzyjne scenariusze na LiSKu

Szeroka projekcja oparta jest przede wszystkim na układzie harmonicznym Motyla. Punkt D, czyli wypełnienie formacji znajduje się przy współczynniku zewnętrznym 127,2% po cenie ~ 43$. Obecnie jednak rynek walczy z oporem na wysokości punktu B (78,6%), gdzie podaż wyraźnie próbuje wyhamować obecne wzrosty. Wnioskujemy tak m. in. poprzez kształt dzisiejszej świecy dziennej, która aktualnie zostawia długi, górny knot. Jednak do zamknięcia pozostało jeszcze dużo czasu i notowania mogą zakończyć sesję wyraźnie powyżej 31 USD. Szeroka strefa wsparcia jest już historią, ale należy ją wskazać na poziomie 12$, gdzie w ramach biegunowości wyznaczony został dołek formacji Butterflaya.  

d1

LSKUSD D1

Ciekawy schemat widzimy na interwale intradayowym. Po wyznaczeniu lokalnego szczytu, notowania rozpoczęły korektę. Wyznaczyliśmy jej zasięg poprzez rozpiętość największego overbalance w tym trendzie wzrostowym i wypada on w bardzo technicznej strefie. Wsparcie znajduje się na poziomie 25 dolarów i zyskuje potwierdzenie poprzez dwa mierzenia. Cluster fibo 38,2% z szerokiego swingu oraz 78,6% z siatki rozciągniętej od zakończenia poprzedniej korekty. Dlatego jeżeli w najbliższych godzinach to sprzedający będą dominować na tym rynku, spadki nie powinny przekroczyć poziomu 24,50 – 25,0 USD.

h1

LSKUSD H1


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty. 

czwartek, 15 Luty 2018

Ciekawa precyzja na wykresie EURNZD

Trend wzrostowy na parze walutowej EURNZD trwa już od roku. Z ubiegłorocznych dołków po kursie około 1,45 rynek kilka tygodni temu wyznaczył szczyt na poziomie 1,75. Ruch na północ trwa w dość płynny sposób, a każda, większa korekta znajduje swój koniec na granicy linii trendu. W ostatnich dniach możemy pokusić się o wyznaczenie potencjalnej formacji odwrócenia głównego kierunku na EURNZD. Być może jesteśmy na etapie budowy prawego ramienia formacji RGR, a pierwszym potwierdzeniem tego scenariusza byłoby wybicie dołem obecnej linii trendu. Punktem kierunkowym jest zielona strefa przy współczynniku 38,2% o zakresie 1,65 – 1,66 o charakterystyce ZZB. 

eurnzddaily

EURNZD D1

Na interwale godzinowym widzimy charakterystyczną formację trójkąta. Dolna podstawa na poziomie ~ 1,6840 była w ostatnich dniach mocno testowana przez sprzedających, jednak widzimy kolejne odreagowanie na północ. Górne ramię było do tej pory bardzo precyzyjnie testowane przez rynek, a więc i tym razem warto szczególnie obserwować zachowanie ceny w pobliżu pomarańczowej „krzywej”. Jeżeli obecny sentyment byłby zaburzony i przewagę zdobędą kupujących, horyzontalny poziom oporu znajduje się przy współczynniku 61,8% po kursie 1,6995.

eurnzdh1

EURNZD H1


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty. 

środa, 14 Luty 2018

Wyjątkowa precyzja na EURUSD

W spojrzeniu średnioterminowych, od kilku dni widzimy korektę trendu wzrostowego. Obecny tydzień to dwie wzrostowe sesje, jednak silnym sygnałem kontynuacji będzie dopiero wybicie ostatnich szczytów po kursie 1,2540. Pomarańczowa linia trendu, została poprowadzona od dołków z największej korekty i w przypadku wybicia lub retestu ma za zadanie zwrócić uwagę na wykres. Dużo bardziej techniczny poziom znajduje się w okolicy psychologicznej bariery 1,2000. Jest to punkt kierunkowy dla notowań w średnim terminie potwierdzony współczynnikiem 50,0%. Z uwagi na to, iż ten poziom był wcześniej wyraźnym oporem dla rynku, po wybiciu górą stanowi zaporę popytową w ramach biegunowości. 

eurusddaily

EURUSD D1

Na wykresie 30-to minutowych zbliżamy się do lokalnego układu overbalance, które w ostatnim czasie na głównej parze walutowej były wyjątkowo skuteczne i precyzyjne. Dolna podstawa znajduje się przy mierzeniu 38,2% Fibo po kursie 1,2330. Około 30 pipsów poniżej, znajduje się strefa ZZB oparta na najsilniejszym mierzeniu wewnętrznym 61,8% ~ 1,2300. Poziom ten jest również bardzo techniczny, jednak w pierwsze kolejności obserwujemy zachowanie rynku w okolicach dolnej podstawy prostokąta, która może być w dynamiczny sposób wypełniona podczas danych z USA o 14:30.

eurusdm30

EURUSD M30


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty.

poniedziałek, 12 Luty 2018

DAX nadal na wysokich obrotach

Przez ostatnie kilkanaście dni, niemiecki indeks giełdowy DAX stracił w maksymalnym przedziale około 12%. Różowa strefa oporu znajduje się w zakresie 13500-13600 pkt i stanowi historyczne szczyty na tym indeksie. Jednak po ich wyznaczeniu pojawiła się bardzo dynamiczna korekta, której minima zostały wyznaczone na poziomie 11900 pkt, czyli 1700 pkt niżej od szczytu. Są to dołki, które widzieliśmy pod koniec sierpnia ubiegłego roku. W ciągu ostatnich dniach DAX stał się jeszcze bardziej atrakcyjny do daytradingu, gdyż zmienność sesyjna nie spada poniżej 200 pkt. Aktualny poziom oporu do zaksięgowania to okolice 12750 pkt. Strefa ta wyznaczona jest na podstawie równości FE100 potwierdzonej współczynnikiem 50% Fibo.

de-30daily

DAX D1

Ciekawy schemat techniczny klaruje się na lokalnym interwale m15. Na poniższym wykresie zaznaczony został układ harmoniczny Gartleya, który jest coraz bardziej prawdopodobny do wypełnienia. Jednocześnie zaznaczam, że położenie punkt C może zostać jeszcze pogłębione, co jedynie opóźni realizację formacji. Dodatkowym potwierdzeniem dla punktu D przy współczynniku 78,6% jest górna podstawa korekty overbalance ~ 12480 pkt.

de-30m15

DAX M15


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty.

piątek, 9 Luty 2018

Jaki scenariusz będzie realizowany na GBPJPY?

Ciekawy poziom testowany jest w perspektywie szerokiego interwału dziennego. Notowania GBPJPY znajdują się na wsparciu wynikającym z równości korekt, potwierdzonym mierzeniem 61,8% Fibo. Testowany przez rynek poziom 150,50 jest wyraźnie zauważony co można wnioskować po pozostającym dolnym cieniu dzisiejszej świecy dziennej. Jednak w przypadku trwałego wybicia dołem zaporą popytową jest szeroka strefa ZZB przy okrągłym poziomie (147,00), przy możliwościach dynamiki tej pary walutowej możemy zaksięgować te obszary w ciągu jednego tygodnia sesyjnego.

gbpjpydaily

GBPJPY D1

Zakładając, że rynek będzie realizował scenariusz z wyższego interwału i utrzyma wsparcie, wyznaczone zostały potencjalne poziomy do zaksięgowania. Odkładając ostatni zasięg korekty od dzisiejszych dołków, wyznaczamy pierwszy poziom oporu po kursie 151,90. Bardziej techniczna jest kolejna strefa w okolicy (152,80), na którą rynek już kilkukrotnie reagował w postaci aktywacji podaży. Potwierdzeniem różowej strefy jest szersze mierzenie FE100.

gbpjpym30

GBPJPY M30


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty.

czwartek, 8 Luty 2018

Scenariusz wzrostowy z zaksięgowaniem ważnego oporu

Z perspektywy szerokiego interwału cena nieco reaguje na mierzenie 50% po kursie 1,2580. Jednak zdecydowanie bardziej technicznym poziomem jest kolejny współczynniku 61,8% Fibo, który jest potwierdzony silną strefą ZZB. Wcześniej poziom ten był dwukrotnie broniony przez kupujących, a po wybiciu stanowi istotny opór po kursie 1,2660. W przypadku wybicia górą mozliwy jest powrót notowań do konsolidacji jaka miała miejsce przez listopad i grudzień ubiegłego roku. Górnym ograniczeniem kanału był okrągły poziom 1,2900.

usdcaddaily

USDCAD D1

Rynek rozpoczyna popołudnie od kierunku spadkowego. Wiąże się to z możliwością wypełnienia korekty 1:1, która zaznaczona została niebieskim prostokątem. Ten poziom wsparcia wypada po kursie 1,2525 z potwierdzeniem lokalnej linii trendu wzrostowego. W przypadku głębszej korekty spadki powinny zareagować na głębokie mierzenie zewnętrzne 161,8% po kursie 1,2430. Na tą chwilę jednak liczymy na utrzymanie overbalance i kontynuację scenariusza wzrostowego.

usdcadm30

USDCAD M30


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe straty.

Fibonacci Team school

  • Ukryta geometria na rynku FOREX
  • Techniki „łapania spadających noży”
  • Stałe układy geometryczne
  • Zaawansowane narzędzia Fibonacciego
  • Autorskie rozwiązania strategiczne

Kontakt

Telefon604 075 958
E-mailkontakt(at)fiboteamschool.pl

Kontakt w sprawie współpracy: partnerzy(at)fiboteamschool.pl


Regulacje

PrywatnośćPolityka prywatności
RegulaminRegulamin serwisu


Jesteś tutaj pierwszy raz? Sprawdź od czego zacząć! Kliknij mnie!X