Multi Time Frame System by Łukasz Fijołek

0
254
Podstawowym narzędziem jakim będziemy się posługiwać w metodologii opartej na kilku przedziałach czasowych będzie wykres świecowy. Formacje obrazujące zachowania ceny w danym momencie stanowią ważną informację na temat preferencji uczestników rynku oraz możliwego przyszłego kierunku notowań.
 
Aby rozpocząć poszukiwania sygnałów płynących z analizy świec należy jednak w pierwszej kolejności wyznaczyć poziomy, które z dużym prawdopodobieństwem stanowić mogą punkty zwrotne dla kursu.

 

Poziomy Fibonacciego w praktyce. Zastosowanie siatki Fibonacciego to jedna z najskuteczniejszych metod pozwalających na wyznaczanie wysoce prawdopodobnych punktów zwrotnych na rynku.
 
Agenda spotkania:
  1. Czym jest Multi Time Frame System?
  2. Poziomy Fibonacciego w praktyce.
  3. Potwierdzenia Price Action’owe.
  4. Zlecenia obronne Stop Loss oraz Take Profit.
  5. Podsumowanie.
Multi Time Frame System by Łukasz Fijołek
5 (100%) 4